Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Naša banka“ a.d. Bijeljina

Adresa: Patrijarha Pavla 3 , Bijeljina

Predsjednik uprave: Dejan Vuklišević

Telefon: 055/232-300

Faks: 055/232-301

E-pošta: office@nasa-banka.com

Veb sajt: http://www.nasa-banka.com

Svift: PAVLBA22