Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Pavlović International Bank" a.d.Slobomir, Bijeljina

Adresa: Karađorđeva 1 , Bijeljina

Direktor: v.d. Ružica Janković

Telefon: 055/232-300

Faks: 055/232-301

E - pošta: office@pavlovic-banka.com

Veb sajt: http://www.pavlovic-banka.com

Svift: PAVLBA22