Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Nova banka" a.d. Banja Luka

Adresa: Kralja Alfonsa XIII 37a , Banja Luka

Predsjednik uprave: Siniša Adžić

Telefon: 051/333-300

Faks: 051/217-256

E-pošta: office@novabanka.com

Veb sajt: http://www.novabanka.com

Svift: NOBIBA22