Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Banka Poštanska štedionica“  a.d. Banja Luka

Adresa: Jevrejska 69 , Banja Luka

Predsjednik uprave: Boško Mekinjić

Telefon: 051/244-701

Faks: 051/244-710

E-pošta: office@bpsbl.com

Veb sajt: http://www.bpsbl.com

Svift: KOBBBA22