Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Atos Bank“ a.d. Banja Luka

Adresa: Jevrejska 71 , Banja Luka

Predsjednik uprave: Igor Jovičić

Telefon: 051/241-100

Faks: 051/213-391

E-pošta: info@atosbank.ba

Veb sajt: http://www.atosbank.ba

Svift: SABRBA2B