Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Bobar banka" a.d. Bijeljina - u stečaju (stečaj otvoren 24.1.2017. god. po Rješenju Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 030145 16 St 2 )

Adresa: Njegoševa 1 , Bijeljina

Predsjednik uprave: Dušanka Novaković (stečajni upravnik)

Telefon: 055/233-300

Faks: +387 55 233 300

E-pošta: office@bobarbanka.com

Veb sajt: http://www.bobarbanka.com

Svift: -