Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„Addiko Bank” a.d. Banja Luka

Adresa: Aleja Svetog Save 13 , Banja Luka

Predsjednik uprave: Srđan Kondić

Telefon: 051/336-500

Faks: 051/336-518

E-pošta: info.rs.ba@addiko.com

Veb sajt: http://www.addiko-rs.ba

Svift: HAABBA2B