Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"NLB Banka" a.d. Banja Luka

Adresa: Milana Tepića 4 , Banja Luka

Predsjednik uprave: Goran Babić

Telefon: 051/221-610

Faks: 051/221-623

E-pošta: helpdesk@nlb-rs.ba

Veb sajt: http://www.nlb-rs.ba

Svift: RAZBBA22