Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Прилог 1. Изјава за укључивање добити текућег периода остварене током или на крају пословне године у ставку редовног основног капитала

Датум: 18.04.2022. год.

( Ћирилица )

( English )