Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Позив за достављање понуда за пружање здравствених услуга 2017 03.05.2017. Преузми
Oдлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa jaвну нaбaвку кoлeктивнoг oсигурaњa рaдникa Aгeнциje, oсигурaњa имoвинe и oпрeмe Aгeнциje и пунoг кaскo oсигурaњa сa ризикoм oд крaђe бeз фрaншизe зa службeнa вoзилa Агенције за банкарство РС 26.04.2017 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку рачунарске опреме и системског софтвера за унапређење и развој информационих система Агенције за банкарство РС 24.04.2017. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку моторног горива за службена возила Агенције за банкарство РС 10.03.2017. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за вршење услуга чишћења, одржавања хигијене и опслуживања кафе кухиње Агенције за банкарство РС 02.03.2017. Преузми
План јавних набавки за 2017. годину у Агенцији за банкарство РС 10.01.2017 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе у Агенцији за банкарство РС 29.12.2016. Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку нове серверске инфраструктуре за потребе Агенције за банкарство Републике Српске 16.11.2016 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку безалкохолних пића за потребе запослених у Агенцији за банкарство РС 04.11.2016 Преузми
Одлука о избору најповољнијег понуђача за одржавање и поправку бироопреме у Агенцији за банкарство РС 01.07.2016 Преузми