AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE


Banke u Republici Srpskoj

 
Spisak banaka u Republici Srpskoj koje imaju trenutno dozvolu za rad izdatu od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske.Banke su poređane po azbučnom redosledu.Banka Srpske a.d.
Bobar banka a.d.                      
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Sberbank a.d. Banja Luka
Hypo Alpe-Adria Bank a.d.
Komercijalna banka a.d.
Nova banka a.d.
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Pavlović International Bank a.d.
MF banka a.d.

Spisak banaka u Republici Srpskoj (stanje na dan 19.05.2014.godine)

Banka Srpske a.d. Banja Luka
Adresa:
Aleja Svetog Save 61

Direktor banke:
Zdravko Trivunčić
Tel/centr.:051/245-111
Faks:051/245-145

Web: www.bankasrpske.ba
SWIFT:BALVBA22

Bobar banka a.d. Bijeljina
Adresa:
Njegoševa 1

Direktor banke:
Ana Mirosavljević
Tel/centr.:055/233-300
Faks:055/233-301

Web: www.bobarbanka.com 
SWIFT: BATOBA22

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Milana Tepića 4

Direktor banke:
Radovan Bajić
Tel/centr.:051/221-610
Faks:051/221-623

Web: www.nlbrazvojnabanka.com
SWIFT:RAZBBA22

Sberbank a.d. Banja Luka
Adresa:
Jevrejska 71

Direktor banke:
Aleksandar Kesić
Tel/centr.:051/241-100
Faks:051/213-391

Web: www.sberbankbl.ba
SWIFT:
VBBLBA22

Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka
Adresa:
Aleja Svetog Save 13

Direktor banke:
Goran Babić
Tel/centr.:051/336-500
Faks:051/336-518

Web: www.hypo-alpe-adria.rs.ba
SWIFT:KBALBA22

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Veselina Masleše 6

Direktor banke:
Srđan Šuput
Tel/centr.:051/244-701
Faks:051/244-710

Web: www.kombank-bl.com
SWIFT:KOBBBA22

NOVA BANKA AD BANJA LUKA
Adresa:
Kralja Alfonsa XIII 37a

Direktor banke:
Mil
an Radović
Tel/centr.:051/333-300
Faks:051/217-256

Web: www.novabanka.com
SWIFT:NOBIBA22

UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Adresa:
Marije Bursać 7

Direktor banke:
Dalibor Ćubela
Tel/centr.:051/243-200
Faks:051/212-830

Web:
www.unicreditbank-bl.ba
S.W.I.F.T.: BLBABA22

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina
Adresa:
Karađorđeva 1

Direktor banke:
Aleksandar Vićanović
Tel/centr.:055/232-300
Faks:055/232-301

Web: www.pavlovic-banka.com 
SWIFT:PAVLBA22

MF banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Vase Pelagića 22

Direktor banke:
Srećko Bogunović
Tel/centr.:051/221-400
Faks:051/231-432

Web:www.mfbanka.com
 
SWIFT:EEFCBA22

Gore