AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE


Banke u Republici Srpskoj

 
Spisak banaka u Republici Srpskoj koje imaju trenutno dozvolu za rad izdatu od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske.Banke su poređane po azbučnom redosledu.Banka Srpske a.d. - u privremenoj upravi
Bobar banka a.d. - u likvidaciji                     
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Sberbank a.d. Banja Luka
Hypo Alpe-Adria Bank a.d.
Komercijalna banka a.d.
Nova banka a.d.
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Pavlović International Bank a.d.
MF banka a.d.

Spisak banaka u Republici Srpskoj (stanje na dan 21.05.2015.godine)

Banka Srpske a.d. Banja Luka - u privremenoj upravi
Adresa:
Aleja Svetog Save 61

Privremeni upravnik:
Petar Mićić
Tel/centr.:051/245-111
Faks:051/245-145

Web: www.bankasrpske.ba
SWIFT:BALVBA22

Bobar banka a.d. Bijeljina - u likvidaciji
Adresa:
Njegoševa 1

Likvidacioni upravnik:
Mile Maksimović
Tel/centr.:055/233-300
Faks:055/233-301

Web: www.bobarbanka.com 
SWIFT: BATOBA22

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Milana Tepića 4

Direktor banke:
Radovan Bajić
Tel/centr.:051/221-610
Faks:051/221-623

Web: www.nlbrazvojnabanka.com
SWIFT:RAZBBA22

Sberbank a.d. Banja Luka
Adresa:
Jevrejska 71

Direktor banke:
Aleksandar Kesić
Tel/centr.:051/241-100
Faks:051/213-391

Web: www.sberbankbl.ba
SWIFT:
VBBLBA22

Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka
Adresa:
Aleja Svetog Save 13

Direktor banke:
Goran Babić
Tel/centr.:051/336-500
Faks:051/336-518

Web: www.hypo-alpe-adria.rs.ba
SWIFT:KBALBA22

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Veselina Masleše 6

Direktor banke:
Srđan Šuput
Tel/centr.:051/244-701
Faks:051/244-710

Web: www.kombank-bl.com
SWIFT:KOBBBA22

NOVA BANKA AD BANJA LUKA
Adresa:
Kralja Alfonsa XIII 37a

Direktor banke:
Mil
an Radović
Tel/centr.:051/333-300
Faks:051/217-256

Web: www.novabanka.com
SWIFT:NOBIBA22

UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Adresa:
Marije Bursać 7

Direktor banke:
Dalibor Ćubela
Tel/centr.:051/243-200
Faks:051/212-830

Web:
www.unicreditbank-bl.ba
S.W.I.F.T.: BLBABA22

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina
Adresa:
Karađorđeva 1

Direktor banke:
Ružica Janković
Tel/centr.:055/232-300
Faks:055/232-301

Web: www.pavlovic-banka.com 
SWIFT:PAVLBA22

MF banka a.d. Banja Luka
Adresa:
Vase Pelagića 22

Direktor banke:
Sandra Lonco
Tel/centr.:051/221-400
Faks:051/231-432

Web:www.mfbanka.com
 
SWIFT:EEFCBA22

Gore